Website & danscollectief dóór dansers vóór dansers

 

In Sacred Dance ligt het accent op beleving van de dans. De dansen die gedanst worden zijn veelal bestaande, eenvoudige choreografieën. Deze worden meestal gedanst in kringvorm en steeds herhaald. Het herhalen maakt dat de dansers gaandeweg steeds beter kunnen waarnemen wat deze dans met hen doet. Zo kan verdieping in beleving optreden. Dit is echter geen doel op zich; de dans biedt in de eerste plaats plezier en ontspanning aan de dansers. De dansen kunnen zowel een verstillend als uitbundig karakter hebben en van alles daar tussen in.

De bijeenkomsten vinden plaats onder leiding van een opgeleide docent. De muziek waarop gedanst wordt loopt uiteen van klassieke, moderne, religieuze tot folklore muziek.

Veel dansen zijn gebaseerd op oeroude patronen die raken aan het ritme van de natuur, zoals cirkel, kruis, Lemniscaat en spiraal. De dansen nodigen de dansers uit deze patronen en ritmes in hun eigen lichaam te ervaren.

Zo is het lichaam het instrument om je bewust worden van je manier van bewegen en je aandacht te focussen in dit moment. De dansers kunnen ervaren dat zij zich meer en meer openen en daarmee het contact met zichzelf en anderen gaan ervaren en vergroten.

Veel mensen die aan enige vorm van Sacred Dance meedoen geven aan dat het hen plezier en ontspanning brengt. Ze voelen zich vrijer in hun lichaam en bewegingen. Ook verrijkt het hun leven, ze voelen zich meer bewust en betrokken bij zichzelf en anderen. Zij beleven het leven met meer aandacht en meer in het hier en nu.