Website & danscollectief dóór dansers vóór dansers

 

Bernhard Wosien (1908-1986) is degene geweest die deze vorm van dans introduceerde. Daar waar zijn balletstudenten vaak technisch perfecte bewegingen met gemak uitvoerden, miste hij soms de beleving. Hij bedacht naar aanleiding van oude folklore dansen een eenvoudige manier van dansen die er op gericht was de dansers de gelegenheid te geven hun lichaam te voelen en tot beleving te komen. Zo voelden de dansers weer dat ook zij deel uit maakten van de natuur, met haar ritmes en vormen. Vandaag de dag vinden nog steeds veel mensen het fijn om deze dansen te dansen en zo ook de gelegenheid te krijgen die verbinding met hun eigen natuur en die van anderen en de omgeving weer te voelen.

Bernhard was theologiestudent, danser, balletmeester, choreograaf, danspedagoog en folkloredanser. Naast de verbinding met zichzelf en de ander, legde hij ook de nadruk op de verbinding met het hogere: de bron, de stilte, het geheim.

Voor hem was dans een uitdrukking van vitaliteit en levensvreugde. Het lichaam een tempel, huis en instrument, een instrument om te ontwikkelen. Daarnaast ervoer hij dans als ontwikkelingsweg om tot eigen bestemming te komen. De dans, niet als technisch perfect uit te voeren, maar als beleving.